Skip to content

Data-Driven Quick scan

Als organisatie heeft u grote hoeveelheden data beschikbaar. Met behulp van Excel of een andere vergelijkbare tool (zoals Power BI of Qlik Sense) heeft u diverse rapportages opgezet om deze data inzichtelijk te maken. Maar is dit dé manier die uw organisatie het meeste voordeel biedt? Oftewel: werkt u zo datagedreven mogelijk?

Data-Driven Quick scan .

Het gebeurt maar al te vaak dat bestaande rapportages vervolgvragen oproepen bij de gebruikers. Of dat door steeds veranderende bedrijfsprocessen de vraag naar nieuwe rapportages maar niet lijkt op te houden. Het kost u daardoor steeds meer tijd om uw gebruikers van complete informatie te voorzien. U vraagt zich daarom af: Haal ik wel het maximale uit mijn (data) informatiesysteem en ben ik wel klaar voor de toekomst?

Dit soort vragen worden regelmatig aan ons gesteld. En om deze vragen goed te beantwoorden, hebben we de Data- Driven Quick Scan ontwikkelt. Met de Data-Driven Quick Scan krijgt u in twee dagen inzicht in:

  • De architectuur van uw huidige rapportage/dashboard omgeving;
  • Wat u uit uw beschikbare gegevens haalt (en waar kansen liggen);
  • De datakwaliteit van data die in uw rapportages worden gebruikt;
  • Welke informatiebehoefte er nog niet is vervult;
  • Waar kansen liggen om meer data gedreven te werken.

Op basis daarvan ontvangt u een onafhankelijk en vrijblijvend advies voor verdere optimalisatie en/of vernieuwing van uw omgeving.

De voordelen van de Quick Scan .

“De Data-Driven Quick Scan biedt u in korte tijd compleet inzicht in de kwaliteit, de actualiteit en betrouwbaarheid van uw huidige (management)informatie-omgeving. Een kort en krachtig inzicht met een vrijblijvend advies op maat voor uw organisatie. Zo laat u uw managementinformatiesysteem optimaal aansluiten bij uw huidige en toekomstige informatiebehoefte.”

Deze analyse is volledig onafhankelijk van uw systemen of bestaande managementinformatie-oplossingen. Wij doen een technische analyse over uw bestaande omgeving en gaan in gesprek met uw (interne) informatieleveranciers. Daarnaast luisteren wij naar de eindgebruikers. Dit is een belangrijk onderdeel van de quick scan, want zij kennen de huidige manier van werken en de bestaande rapportages het beste. Door te luisteren naar de eindgebruiker willen we een eerste aanzet doen tot het creëren van draagvlak voor eventuele toekomstige verbeteringen aan het bestaande management informatiesysteem.

De voordelen van de Quick Scan:

  • Geringe investering met een advies op maat als resultaat;
  • Betrokkenheid van verschillende stakeholders zorgt voor draagvlak;
  • Korte doorlooptijd;
  • Gedegen fundament voor een eventueel vervolgtraject;
  • Korte doorlooptijd.

Beautiful dashboards with your data

Vandaag de dag wordt er binnen elk bedrijf ontzettend veel data gegenereerd. Datalon helpt u als organisatie door uw data grondig te analyseren en inzichtelijk te maken waar en welke processen er geoptimaliseerd kunnen worden.

Quick scan

Vul het onderstaande formulier in om een Quick scan aan te vragen.