Skip to content

Datagedreven werken

Datagedreven werken zorgt voor betere en snellere beslissingen

Datagedreven werken

Datagedreven werken betekent sturen op basis van feiten. Die feiten haal je uit data. Belangrijke voorwaarde voor succes is niet alleen dat die cijfers beschikbaar zijn in bijvoorbeeld overzichtelijke dashboards, maar vooral dat iedereen binnen de organisatie comfortabel wordt met het gebruiken van die data en begrijpt hoe ze die cijfers kunnen interpreteren. Pas dan kun je met datagedreven werken continu de processen verbeteren, klantgerichter werken en innoveren.

Datagedreven werken betekent sturen op basis van feiten. Die feiten haal je uit data. Belangrijke voorwaarde voor succes is niet alleen dat die cijfers beschikbaar zijn in bijvoorbeeld overzichtelijke dashboards, maar vooral dat iedereen binnen de organisatie comfortabel wordt met het gebruiken van die data en begrijpt hoe ze die cijfers kunnen interpreteren. Pas dan kun je met datagedreven werken continu de processen verbeteren, klantgerichter werken en innoveren.

Wat levert het op om hierin te investeren .

Sneller bruikbare inzichten:

Feiten vormen de basis om te snappen wat er gebeurt en waarom. Als organisatie kun je goed reageren én snel anticiperen op ontwikkelingen, waardoor processen soepeler en beter lopen en er productiever en efficiënter gewerkt wordt.

Klantgerichter en innovatiever:

Werknemers gaan klantgerichter werken, doordat ze sneller zien wat het effect is van hun handelen. Gevolg is (nog) meer tevreden klanten. Ook kunnen innovaties beter gemonitord worden, zodat je als organisatie tijdig kunt bijsturen en sneller duidelijk is of de innovatie een succesvolle aanvulling voor je organisatie is.

Beter samenwerken in de hele keten:

Door prestaties expliciet meetbaar te maken, leren medewerkers van hun handelen. Daardoor zijn ze steeds beter in staat een besluit te nemen dat door de keten gedragen wordt. En door kennis bij elkaar te brengen ontstaat een betere en slimmere samenwerking tussen werknemers en teams. Iedereen heeft daarbij een verantwoordelijkheid om de hele keten te laten slagen.

De uitdagingen bij Datagedreven werken .

Gebrek aan data is meestal niet het probleem. De meeste organisaties hebben al veel data beschikbaar, maar gebruiken het nog niet (effectief). Zelfs als de techniek wel (goed) is geregeld. Veelgehoorde uitdagingen zijn een gebrek aan inzicht, geen idee hoe ze data moeten gebruiken om besluiten te nemen, of nog niet op de cijfers durven vertrouwen. Allemaal veranderkundige vraagstukken die een cultuuromslag vragen; een nieuwe manier van werken.

Om echt succesvol datagedreven te werken is het belangrijk dat de hele organisatie hierin meegaat, dat iedereen op basis van feiten beslissingen neemt en snapt hoe en waarom de besluiten genomen worden. Ook vraagt het om een omgeving waarin ruimte is om te experimenteren om te ontdekken wat werkt en wat niet. Datalon kan je helpen bij het realiseren van deze cultuuromslag binnen de organisatie, onze dataspecialisten zijn bedreven in veranderkundige vraagstukken.

De randvoorwaarden van datagedreven werken .

Bij datagedreven werken vormen feiten in de vorm van data de basis voor de besluitvorming binnen een organisatie. Om dat goed te kunnen doen, moet zowel de technische als de veranderkundige kant op orde zijn. Alleen organisaties die oog hebben voor de hele dataketen, dat wil zeggen alle stappen die nodig zijn voor succesvol datagedreven werken, kunnen daadwerkelijk veranderen. 

Bij datagedreven werken vormen feiten in de vorm van data de basis voor de besluitvorming binnen een organisatie. Om dat goed te kunnen doen, moet zowel de technische als de veranderkundige kant op orde zijn. Alleen organisaties die oog hebben voor de hele dataketen, dat wil zeggen alle stappen die nodig zijn voor succesvol datagedreven werken, kunnen daadwerkelijk veranderen. 

De veranderkundige kant gaat over hoe je de mensen meeneemt in geloven en snappen dat data de besluitvorming binnen je organisatie kan verbeteren. Vervolgens is het belangrijk gezamenlijk tot antwoorden op de volgende vragen te komen:

Hoe haal je informatie (feiten) uit de data .

Hoe helpen die feiten je bij de besluiten en acties die genomen worden binnen de organisatie? 

En wat moet je vervolgens meten en weten om te zien of de beslissingen die je op basis van data hebt genomen daadwerkelijk succesvol zijn? 

Hoe volwassen is jouw organisatie op het vlak van datagedreven werken?

Voor datagedreven werken zijn kaders nodig: de juiste technologie, een duidelijke datastrategie en een datateam dat goed samenwerkt met de overige disciplines binnen de organisatie. Als aan die voorwaarden is voldaan, kun je echt datagedreven werken. Datalon kan je hierbij helpen en ervoor zorgen dat de strategie, technologie en de medewerkers goed op elkaar aansluiten, zodat je als organisatie succesvol datagedreven kunt werken.

Hoe kan Datalon hierbij helpen .

Datalon is gespecialiseerd in het continu verbeteren van prestaties op de werkvloer. Datagedreven werken is een goede manier om die prestaties te monitoren en bij te sturen. Succesvol werken op basis van data en feiten vergt vaak een andere werkwijze van medewerkers.  Uitdagingen waar wij jouw organisatie onder andere bij kunnen helpen, zijn: 

Een succesvolle implementatie van datagedreven werken

Wij helpen zowel bij de bij de veranderkundige als de technische kant, zodat er daadwerkelijk gebruikgemaakt wordt van de data die technisch beschikbaar is gesteld. Daardoor  hoor je niemand meer intern op het vlak van data zeggen: “Er is iets gemaakt, maar het wordt niet gebruikt.” 

De dataketen efficiënter en effectiever laten werken

De samenwerking tussen de disciplines verbeteren, zodat iedereen elkaar begrijpt en dezelfde taal spreekt. Met als resultaat dat de doorlooptijd voor het verkrijgen van informatie verkort wordt, er sneller beslissingen genomen kunnen worden en er betere data ontstaat, waardoor het succes van die beslissingen beter gemeten kan worden. 

Een succesvolle implementatie van datagedreven werken

Wij helpen zowel bij de bij de veranderkundige als de technische kant, zodat er daadwerkelijk gebruikgemaakt wordt van de data die technisch beschikbaar is gesteld. Daardoor  hoor je niemand meer intern op het vlak van data zeggen: “Er is iets gemaakt, maar het wordt niet gebruikt.” 

 

Beautiful dashboards with your data

Vandaag de dag wordt er binnen elk bedrijf ontzettend veel data gegenereerd. Datalon helpt u als organisatie door uw data grondig te analyseren en inzichtelijk te maken waar en welke processen er geoptimaliseerd kunnen worden.

Quick scan

Vul het onderstaande formulier in om een Quick scan aan te vragen.